Szövegdoboz: Asztrológia tanfolyam: Tematikák
Szövegdoboz: E-mail: juditsarody@gmail.com
Mobil: 0670 397-4013
Saródy Judit idézete: " Nem a sors keres egy lelket, hanem a lélek egy sorsot."Szövegdoboz: “Ahhoz, hogy képzett, védikus asztrológus legyél, nem elég a tanfolyamon részt venni, tenni, tanulni, gyakorolni is kell érte!”
Saródy Judit
Szövegdoboz: Folytatás az Asztrológia tanfolyam oldalról: Tematikák
Megjegyzés: a tanfolyamvezető(k) fenntartják maguknak azt a lehetőséget, hogy indokolt esetben eltérjenek a megadott tematikától.
Az alapfokú védikus, indiai asztrológiai tanfolyam (129 óra):
1. Védikus asztrológia (Játika) filozófiai megalapozása (1 óra)
Törvény szint
Tudás szint
Az alapok összefoglalása
2. A védikus és a mezopotámiai asztrológia különbözőségei (2 óra)
Helio– és geocentrikus nézet használata
Az asztrológiában használt égitestek
Évezredek óta változatlan alapelvek
27 állócsillag (Holdház, alház) a védikus asztrológiában
Események előrejelzése, időzítése
Téma összefoglalása
3. Védikus térkép (rasi) felépítése és a személyiség modell (6 óra)
Csillagászati alapok
Dél-indiai modell felépítése, Aszcendens (Lagna)
Wilberi létra
Inkarnációink
Védikus személyiség modell
Térkép és a modell összefoglalása
4. Zodiákus jegyeinek elemei és minőségei (10 óra)
Minőségek
A 12 csillagjegy leírása
5. Aszcendens a Zodiákusban (10 óra)
A 12  csillagjegy hatása az Aszcendensre
A Zodiákus jegyek és az Aszcendens összefoglalása
6. A bolygók által okozott hatások ismertetése (12 óra)
Belső 7 bolygó hatásának ismertetése
Holdcsomópont és hatásának ismertetése
3 külső bolygó és hatásának ismertetése
Bolygók összefoglalása
7. Bolygók viszonya és kapcsolódása (20 óra)
Bolygók erőnléte (erőben, esésben, gyermek, öreg)
Bolygók egymáshoz való viszonya (barát, semleges, ellenséges)
Bolygó kapcsolódások
Néhány alapvető joga (bolygó kombináció)
Bolygók viszonyának és kapcsolódásának összefoglalása
8. Házak és a padák (30 óra)
Háztípusok, házrendszerek, házak jelölői
Házak és padák jelölése a térképeken
A házak és uralkodóik
Házak uralkodói a többi házban
Házak és uralkodóik, valamint a padák összefoglalása
9. Holdházak (12 óra)
A 27 alház alaptulajdonságainak ismertetése
A Holdházak alapjainak összefoglalása
10. Bevezetés a képletelemzésbe (12 óra)
Aszcendens helyzete és hatása
Belső bolygók helyzete jegyekben és házakban 
Holdcsomópont elhelyezkedése
Külső bolygók hatása
A képletelemzés bevezetésének összefoglalása
11. A védikus asztrológia alapjainak összefoglalása (9 óra)
Felkészülés az írásbeli vizsgára
Felkészülés az írásbeli és szóbeli vizsgára
12. Írásbeli és szóbeli vizsga és ezek kiértékelése (5 óra)

Haladó védikus tanfolyam (129 óra)
1. Holdházak részletes ismertetése (27 óra)
Kötőerők (satva, rajas és a tamas) hatása
4 szint (kama-, artha-, dharma– és a moksa szint) és az azokon lévők feladatai
Hozott életminőségek és hatásuk a személyiség fejlődésére (déva, manusya és raksasza)
Holdházak összefoglalása
2. Tranziens bolygóhatások (6 óra)
Tranziens térkép
Tranziens bolygók (térkép) és a születési térkép kapcsolata
Képletelemzések a tranziensek figyelembe vételével
Tranziens bolygóhatások összefoglalása
3. Alképletek (9 óra)
Alképletek elnevezése és hatása
A főtérképek és az altérképek kapcsolata
Fő– és alképletek összevont elemzése megadott életterületek alapján (pl.: párkapcsolat, egészség, jövő stb.)
Alképletek és hatásuk összefoglalása
4. Összeillőség (Szinesztria) vizsgálata (15 óra)
Szinesztria elmélete
Párkapcsolati analízis
Kapcsolati analízis kiterjesztése (családtagokra, barátokra, üzlettársakra stb.)
Összeillőség összefoglalása
5. A legismertebb jogák és hatásuk (9 óra)
Jogák és hatásuk ismertetése
Jogák alkalmazása a gyakorlatban
Jogák összefoglalása
6. Vimsóttari dasa (életóra), (18 óra)
Az életóra hatása a szülöttre
Életóra felosztása (periódus, alperiódus, alalperiódus stb.)
Mahadasa periódusok és Antardasa alperiódusok minden bolygóra
Az életóra alkalmazása a szülöttre
Az életóra összefoglalása
7. Hold– és más bolygóalapú Aszcendens, éves horoszkóp (6 óra)
Holdalapú Aszcendens bevezetésének oka
Képletek vizsgálata Hold alapú Aszcendenssel
Más bolygó alapú  Aszcendensek és bevezetésük oka
Képletek vizsgálata más bolygó alapú Aszcendenssel
Éves horoszkóp (varsaphala) és alkalmazása
8. Muhurta vagy a legkedvezőbb időpont kiválasztása (15 óra)
Muhurta ismertetése
Gyakorlati példák a Muhurta alkalmazására
Muhurta összefoglalása
9. A Haladó tanfolyam anyagának összefoglalása, ismétlése  (6 óra)
10. Felkészülés az önálló feladatra: szülött horoszkóp kidolgozása (4 óra)
11. Felkészülés az írásbeli és szóbeli vizsgára (8 óra)
Felkészülés az írásbeli vizsgára
Felkészülés a szóbeli vizsgára
12. Az írásbeli és szóbeli vizsga, valamint az előbbiek és az önálló munka értékelése (6 óra)

Asztrológus jelölt tanfolyam (72 óra):
1. Az Alapozó- és a Haladó tanfolyamok anyagának átismétlése (3 óra)
2. Aszcendens beállítás, pontosítás lehetőségei a szülött ismeretlen óra, perc ideje esetében
3. Hagyományos (elágazó) védikus elemzési módszer  ismertetése és gyakorlása
A módszer ismertetése
A módszer begyakorlása
Az elágazó módszer összefoglalása
4. A védikus asztrológia rendszerező elemzés technikájának ismertetése és begyakorlása 
A módszer ismertetése
A módszer begyakorlása
A rendszerező módszer összefoglalása
5. A kérdező védikus asztrológia elemző technikájának ismertetése és begyakorlása
A módszer ismertetése
A módszer begyakorlása
A kérdező módszer összefoglalása
6. Asztrológus etika
Etikai kérdések a képletek elemzésénél
Mit tegyen az asztrológus
7. Kommunikáció a képlettulajdonossal
8. Alapozó-, Haladó– és az Asztrológus jelölt tanfolyamok anyagának összefoglalása
9. Szakdolgozat készítés kérdésköre
10. Írásbeli és szóbeli vizsga előkészítése
11. Írásbeli és szóbeli vizsga
12 Írásbeli és szóbeli vizsga, valamint a szakdolgozatok értékelése
Szövegdoboz: Szövegdoboz: Indiai asztrológia képzések tematikái és óraszámai.

Kulcsszavak: védikus asztrológia tanfolyam, tematika, Holdház, bolygók viszonya, védikus és mezopotámiai asztrológia különbségei, 27 állócsillag, Wilberi-létra, alapfokú, iZodiákus jegy, ndiai asztrológia, védikus asztrológus, védikus teológus, vaisnava teológus, asztroterapeuta, integrál terapeuta, Saródy Judit, születési képlet elemzés, horoszkóp készítés, Jyotish, asztroterápia, asztromeditáció, párkapcsolat analízis, spirituális tudomány, reinkarnáció, karma törvény, karma tengely, Rahu, Ketu, belső bolygók, Nap, Hold, Jupiter, Mars, Szaturnusz, Vénusz, Merkúr, külső bolygók, Neptunusz, Uránusz, Plutó, tranzit képlet, vimsóttári dása, életóra