Szövegdoboz: Védikus asztrológia
Szövegdoboz: E-mail: juditsarody@gmail.com
Mobil: 0670 397-4013
Szövegdoboz: “ A védikus kultúrában az asztrológusok rögtön a gyermek születése után kiszámolják, melyik kategóriába tartozik. Az asztrológia akkor segít, ha van egy jó asztrológus, aki meg tudja mondani, melyik vonalon jön a gyerek, és hogyan kell oktatni.” 
Ő isteni kegyelme A. C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada: Úton önmagunk felé 28.fejezet
Szövegdoboz: Folytatás a fő oldalról:
Védikus asztrológia védikus irodalmi forrásai (az ábrát a BHF-jegyzetének felhasználásával készítettem):
Törvény szinten: 
Abszolút bölcsesség törvénye, 
Lélekkörforgásának (Reinkarnáció) törvénye, 
Karma törvénye.
Tudás szinten: Védangák 6 könyve
Védikus asztrológia szintje: 
Így ír a védikus asztrológia szintjéről dr. Tóth-Soma László/Gaura Kṛ¢£a d§sa: A bevezetés a védikus irodalomba c., Bhaktivedanta Hittudományi Főiskolás jegyzetében (2009.):
„A jyoti szó ragyogót (más források szerint út a fény, vagyis Isten felé) jelent, amely kifejezés az égitestekre utal. Valójában az idõ tudományát foglalja össze, s meghatározza a különféle idõegységek –napszakok, napok, hónapok stb.– hosszát. Gyakorlati szempontból pedig azt szabályozza, hogy mikor kell egy vallásos rítust vagy akár bármilyen hétköznapi tettet végrehajtani a mindennapok során. A jyoti¢a hat részbõl áll: 
1.) matematika (ga£it§), 
2.) a szûkebb értelemben vett csillagászat (jyotiṣa),
3.) az asztrológia (j§tika), 
4.) a fiziognómia (s§mudrika, kinézet), 
5.) az ómenek (nimitta, környezet), és 
6.) a kérdezés és válaszadás tudománya (praśna), kérdés.
A felsorolásból az elsõ kettõ (ga£it§, jyotiṣa) leíró, deskriptív természettudomány, a másik négy pedig (j§tika, s§mudrika, nimitta, praśna) magyarázó tudomány. Ez a különbségtétel arra utal, hogy míg a természettudományokban csak egzakt állításokat találunk, amelyek függetlenek a mi megértésünktõl, addig a magyarázó tudományok következtetései nem függetlenek attól. Emiatt az utóbbi négy tudomány esetén mindig szükség van interpretációkra.
1.) A Ga£it§ –a matematika különféle ágai (algebra, geometria, trigonometria stb.) elsõsorban a bolygók helyzetének pontos meghatározása során használatosak.
2) A Jyotiṣa –vagyis a csillagászat a bolygók egy adott idõpontban való helyzetével foglalkozik. E két tudomány adataira támaszkodva, azokat használva, illetve magyarázatokat fûzve hozzájuk alkalmazzák a következő négy tudományt:
3) A J§tika –vagy asztrológia leírja, hogy miként befolyásolják a bolygók születéskor jellemző állása egy ember sorsát.
4) A S§mudrika –vagyis a fiziognómia az ember születésekor jellemző bolygóállás test alakjára gyakorolt hatását írja le. Az a tudós, aki ismeri a fiziognómia tudományát, egy ember testének alakjából és egyéb jellemzõibõl fel tudja mérni a személyiségét, illetve a sorsát.
5) A Nimitta –az ómenek tudománya a bolygók helyzetének környezetre gyakorolt hatását mutatja be. A leírások szerint a bolygók különféle szituációkat teremtenek elõzõ tetteink alapján, ugyanakkor ezzel együtt a környezetünkben is specifikus változásokat idéznek elő, amelyekből előre következtetni lehet bizonyos jövőbeni életeseményekre. Ezek specifikus jelek az úgynevezett ómenek. 
6) A Praśna –a kérdések tudománya a bolygók helyzetének szóbeli kérdésekre gyakorolt hatásával foglalkozik. Ez azt jelenti, hogy ha valaki Indiában, vagy valahol a „nagyvilágban” meglátogat egy hiteles és tanult asztrológust, akkor az általa feltett kérdés megszületése pillanatában az asztrológus megállapítja a bolyóállásokat, és ebbõl fogja kiolvasni a választ. 
A legismertebb jyotiṣa-¼§strák azok, melyek elsõsorban a csillagászat témakörét dolgozzák fel. Ilyen például a S¡rya-siddh§£ta, és a Siddh§£ta-śiroma£i. Az asztrológiát teljességében az ún. Hora-¼§strák mutatják be, de a Bṛgu-saṁhit§t is komoly tekintély övezi.”
Vizsgáljuk meg a védikus- és a mezopotámiai eredetű(Nyugati) asztrológia közötti 6 különbséget:
1. A bolygó pozíció használatból adódó eltérések (23,5 °)
A Nyugati asztrológia a Földnek Naphoz való tájolásán alapszik és a trópusi zodiákust használja. Ez utóbbi 12 csillagjegyre felosztott képzeletbeli öv, ami északra és délre kb. 8 °-kal tér el az ekliptikától (a Nap egy év alatt megtett látszólagos útja az égbolton, illetve a Föld keringési síkja a Naprendszerben). Azt feltételezi, hogy a Nap, minden évben, tavaszi napéjegyenlőség idején a Kos 1 °-án, illetve őszinél a Mérleg 1 °-án áll (nyárinál és télinél a Rák illetve a Bak 1 °-án). Így nincs figyelembe véve a Napéjegyenlőség előrehaladása, amit a védikus asztrológia figyelembe vesz, vagyis a földről nézve, az állócsillagokhoz képest nem ugyanarra a helyre tér vissza a Nap március 21-én, mint ahol egy évvel korábban volt. Ezért a Nyugati és Keleti (védikus) asztrológia számítási alapjai közötti eltérés 1 év alatt, 1 °-on belül 50 másodperc eltérést jelent, 72 év alatt 1 °-ot, 2160 évenként 30 °-ot (egy teljes állatjegy elmaradás!!!) eredményez. 25920 év alatt záródik egy teljes ciklus. Utoljára Krisztus előtt 285-ben volt a kétféle számítás szerint a bolygók pozíciója egyenlő. Jelenleg a két zodiákus számítása között kb. 24 °-os az eltérés (Ayanamsha). Ez nagyjából azt jelenti, hogy a Nyugati asztrológia szerint azonosított 5 emberből 4 nem abban a csillagjegyben született mint ahogy őket beazonosították.
Egy példa a jegyek (védikus szerint házak) eltérésére:


Ez a kb. 23,5 ° eltérés a többi bolygóra is igaz (naptári napban 22 nap).
2. Milyen égitesteket használnak az asztrológiák?
Nyugati és a védikus egyaránt használja a 12 állatövi csillagjegyet, valamint a Napot, a belső bolygókat (Hold, Mars, Merkúr, Jupiter, Vénusz, Szaturnusz és külső bolygókat (Uránusz, Neptunusz és Plútó). A védikus használja még a 2 holdcsomópontot (Hold földkörüli mozgása mellett az ekliptikán is körbe jár. Minden hónapban meghatározott helyre ér a csomópontokra). Ezek a fel– és leszálló csomópontok (Rahu és Ketu). A 2 csomópont alkotja a karmatengelyt, amely védikus asztrológia filozófiájában igen jelentős szerepet játszik.
3. Évezredek óta változatlan alapelvek
A Nyugati asztrológia alapszabályai új bolygók vagy csillagképek felfedezésével folyamatosan változnak, míg a védikusé több ezer év óta változatlanok.
4. Nézőpontbeli különbözőségek
A Nyugati (trópusinak is hívják) Nap alapú, elsősorban a személyiséggel, karakterrel foglalkozik, vagyis az ember természete leginkább a Naphoz hasonlítható.
A védikus (kozmikusnak vagy sziderikusnak is hívják) az állócsillagok és a Naprendszer bolygóinak emberi életre gyakorolt kölcsönhatását vizsgálja. Így lefedi az élet valamennyi területét. Megmutatja vágyainkat, a bennünk rejlő tehetséget, a felelősségvállalási képességeinket és a spirituális fejlődés lehetőségeit is. Képes arra, hogy az élet fontosabb eseményeinek időpontját és időtartamát előre jelezze.
5.  27 állócsillag (alház) a védikusban
A Nyugati asztrológia a 12 állatövi jegyet használja elsősorban, persze mellette további bolygó– és csillaghatásokat is figyelembe vesz.
A védikus a 12 házat további 27 alházra (Nakshatra) osztja (27 * 13 ° 20 ’=360 °). Így időben sokkal pontosabb előrejelzést lehet készíteni. A Nyugatiban ehhez hasonló lehetőség nincs.
6. Rendszerek az események időzítésének előrejelzésére
A Nyugati az események, változások időzítéséhez progressziót (előrejelzés) és a bolygók tranzitját használja. A védikus is használja ezt, elsősorban a bolygó periódusokat (Dasha) használja. A Vimshotari Dashaban mind a 9 bolygó (Nap, a belső bolygók, valamint a Rahu és Ketu) kap egy 6 és 20 év közötti idősávot (a bolygókra összesen 120 év). Ezek határozzák meg, hogy éppen melyik hat az egyén életére. A Dasha, pontos születési időpont (év, hó, nap, óra, perc) birtokában pontosan megmondja az egyén kivételes időpontjainak kezdetét, időtartamát és végét.
Jyotish fő alapelvei:
- Magasabb szintű bölcsesség, vagy abszolút megtapasztalása, elérése: az elme felett áll. Szokásos gondolkodással nem ismerhető meg. Ez az emberi létforma létezésének alapvető célja. Ez minden ember alapvető természete, maga a végtelen tudás, tudatosság és boldogság. A cél visszatérés az Abszolútba, a körforgástól (születésóhalál) való megszabadulás.
- Alacsonyabb rendű tudás: 4 Védából (Rig, Yajus, Sama és Atharva) és 6 Védangából (nyelvtan, etimológia, hanglejtés, mérték, szertartások és asztrológia) áll. Upanishádok szerint ezeken keresztül lehet felismerni a teremtés transzcendentális természetét stb.
A karma törvényei szerint. Jyotish asztrológia képes igazolni, hogy az Upanishádok kijelentései igazak.
- Reinkarnáció (újjászületés): csak a test hal meg, a lélek halad tovább és egy új formában (testben) folytatja. A születési képlet összefoglalja a múltbéli inkarnációk eredményeit, a jelenlegi fő motívumait és utal a jövőbeli életekre is.
- Karma (cselekvés) törvénye: jelen életbeli eseményeink a múltbéli tetteink eredményei, az ezekre való reagálásunk határozza meg jövőnket. A karma örök törvénye szerint minden léleknek megadatik, hogy saját önzetlen gondolatain jó és cselekedetein keresztül találja meg a kiutat, léphessen ki ebből a világból („Ki mint vet, úgy arat”).
Paramahansa Yogananda: „Az egyén asztrológiai csillagai nem mások, mint a környezet, amit Ő választott saját magának karmikus mintázatai alapján, ahogy az előző élete(i)ben cselekedett. Ezek alapján a karmikus mintázatok alapján vonzotta be a földre való újjászületést abban az időpontban, ami teljesen megfelelt annak a mintázatnak.”
Remélem kedves Érdeklődő, nem telt haszontalanul az olvasásra szánt időd. Ha a védikus asztrológia iránt még jobban felkeltette érdeklődésedet, akkor a hivatkozásra kattintva megtalálhatod kapcsolat felvételi paramétereimet...
… és találkozunk képletelemzésen, és/vagy védikus asztrológia tanfolyamon, és/vagy asztrológiával támogatott asztromeditáción, és/vagy asztroterápián, meglehet, hogy összeillőségi elemzésen!
    Szeretettel várlak!
Csillagjegyek szimbólumai.
Jyotish összetevői: matematika, csillagászat, születési-, kinézet-, környezet- és kérdező asztrológia.

Kulcsszavak: dikus asztrológia , indiai asztrológia, védikus asztrológus, védikus teológus, asztroterapeuta, integrál terapeuta, Saródy Judit, születési képlet elemzés, horoszkóp készítés, Jyotish, párkapcsolat analízis, spirituális tudomány, reinkarnáció, karma törvény, karma tengely, Összeillőség vizsgálat elmélete, Saródy Judit Védikus asztrológia jegyzete, Fejlődésvonal a védikus asztrológia és a bolygóhatások tükrében, Önismeret a védikus asztrológia segítségével

Asztrológia

Kos jegy kezdete

Kos jegy vége

Mezopotámiai

Március 21

Április 20.

Védikus

Április 13.

Május 14.